0%
Ποσοστό υλοποίησης:

Περιγραφή:  Σε υπεραγορά τροφίμων στην Ελευθερούπολη Καβάλας, πραγματοποιήθηκε ανακαίνιση-εκσυγχρονισμός, με προσθήκη νέων χώρων BAKE OFF, Η/Ζ και ηλεκτροστασίου. Επίσης εσωτερικά του χώρου πώλησης πραγματοποιήθηκε τροποποίηση κλιματισμού, αλλαγή κουφωμάτων βιτρίνας και προθαλάμου και εγκατάσταση νέου φωτισμού. Στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης, μετά την πλήρη αντικατάσταση ιστών φωτισμού πραγματοποιήθηκε νέα ασφαλτόστρωση καθώς και νέα διαγράμμιση.

Περισσότερα