0%
 Ποσοστό υλοποίησης:

Περιγραφή: Σε υπεραγορά τροφίμων στην περιοχή της Καλαμαριάς πραγματοποιήθηκε επαύξηση ισχύος σε Νο7, κατασκευάστηκε αυτόνομος χώρος ηλεκτροστασίου και χώρος έψησης στην περιοχή της αποθήκης. Στον κατάστημα εφαρμόστηκε ο οδηγός color code της εταιρείας και πραγματοποιήθηκαν εσωτερικές διαρρυθμίσεις.  

Περισσότερα

Date

Φεβρουάριος 11, 2018

Client

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Category

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ