0%
 Ποσοστό υλοποίησης:

Περιγραφή: Στον προσφυγικό καταυλισμό του στρατοπέδου «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ» στην περιοχή των Διαβατών κατασκευάστηκαν τρείς μεταλλικοί οικίσκοι λεβητοστασίων για την κάλυψη αναγκών ζεστού νερού χρήσης.

περισσότερα

Κατασκευή τριών οικίσκων λεβητοστασίου στον προσφυγικό καταυλισμό Διαβατών
Date

Ιούνιος 15, 2016

Client

IRC

Category

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ