0%

Ποσοστό υλοποίησης

Περιγραφή:  Σε υπεραγορά τροφίμων στην Ορεστιάδα κατασκευάστηκε προσθήκη κατ επέκταση χώρου έψησης (BAKE OFF) και χώρου υποσταθμού Μέσης Τάσης. Κατασκευάστηκε χώρος Η/Ζ και εκτελέστηκαν εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων. 

Date

Απρίλιος 15, 2015

Client

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Category

Η/Μ ΕΡΓΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ