0%
Ποσοστό υλοποίησης:

Περιγραφή:  Σε υπεραγορά τροφίμων στην Λάρισα, πραγματοποιήθηκε πλήρης ανακαίνιση-εκσυγχρονισμός, με προσθήκη νέων χώρων BAKE OFF, server room, ηλεκτροστασίου και αναδιάταξη βοηθητικών χώρων. Επίσης εσωτερικά του χώρου πώλησης πραγματοποιήθηκε αλλαγή πλακιδίων δαπέδου, ψευδοροφής, κλιματισμού και εγκατάσταση νέου φωτισμού. Στον υπόγειο χώρο στάθμευσης, μετά την προσθήκη των νέων χώρων κατασκευάστηκε νέο εποξειδικό δάπεδο και διαγράμμιση.