Την υλοποίηση του έργου που αφορά στην κατασκευή BAKE OFF και εφαρμογή colour code σε υφιστάμενη υπεραγορά τροφίμων, πραγματοποίησε η PRO-CON O.E. Το έργο παραδόθηκε σε χρονική διάρκεια 60 ημερών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης.

© 2017. All rights reserved.pro-con.gr
 
Designed by Limedrop