Την υλοποίηση του έργου που αφορά στην κατασκευή BAKE OFF σε υφιστάμενη υπεραγορά τροφίμων στο Πολύκαστρο, ανέλαβε η PRO-CON O.E. Με βάση τη σύμβασης ανάθεσης του έργου κι το χρονοδιάγραμμα το έργο θα ολοκληρωθεί σε διάρκεια 2 μηνών.

 

© 2017. All rights reserved.pro-con.gr
 
Designed by Limedrop