0%
Ποσοστό υλοποίησης:

Περιγραφή:Σε υπεραγορά τροφίμων στην Αλεξανδρούπολη εφαρμόστηκε ο οδηγός color code της εταιρείας και πραγματοποιήθηκαν εσωτερικές διαρρυθμίσεις.  

Περισσότερα

Date

Νοέμβριος 17, 2017

Client

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Category

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ