0%
 Ποσοστό υλοποίησης:

Περιγραφή: Στον προσφυγικό καταυλισμό Χέρσου Κιλκίς κατασκευάστηκαν 10 οικίσκοι με δυναμική 50 χώρων WC , 9 οικίσκοι με δυναμική 36 χώρων ντους και 6 οικίσκοι WC για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Στην περιοχή των εγκαταστάσεων εκτελέστηκαν πλήρης εργασίες υποδομής, αποχέτευσης, υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εργασιών. Κατασκευάστηκε χώρος ηλιακών θερμοσιφώνων και εφαρμόστηκε σύστημα απορροής ομβρίων (drainage). Για την προστασία από τις καιρικές συνθήκες προβλέφθηκε η επικάλυψή τους με λαμαρίνα γαλβανιζέ και διαφώτιστα τμήματα για τον επαρκή φωτισμό

Περισσότερα

Κατασκευή οικίσκων υγιεινής στον προσφυγικό καταυλισμό Χέρσου Κιλκίς
Date

Ιανουάριος 30, 2017

Client

IRC

Category

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ