0%
 Ποσοστό υλοποίησης:

Περιγραφή: Στο Κέντρο Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Φιλίππων Καβάλας πραγματοποιήθηκαν δομικές και Η/Μ αποκαταστάσεις. Αντικαταστάθηκαν εξωτερικά και εσωτερικά κουφώματα, πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, αποκατάσταση επιχρισμάτων και χρωματισμός εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου. Επίσης εγκαταστάθηκε σύστημα τοπικής κατάκλισης με συστοιχία 10 φιαλών των 50KG CO2. 

Περισσότερα

Αποκατάσταση Κέντρου Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Φιλίππων Καβάλας
Date

Μάιος 1, 2016

Client

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Category

Η/Μ ΕΡΓΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ