0%
 Ποσοστό υλοποίησης:

Περιγραφή: Εφαρμόστηκε υγρομόνωση διπλής ασφαλτικής μεμβράνης στα δώματα Χημείου – Μηχανουργείου – Αποθήκης του ΑΗΣ Καρδιά στην Πτολεμαΐδα, συνολικής επιφάνειας 3500m².

Περισσότερα

Υγρομόνωση οροφής κτιρίου 3500m2 στον ΑΗΣ Καρδιάς
Date

Μάιος 30, 2016

Client

ΔΕΗ Α.Ε.

Category

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ