Την υλοποίηση του έργου που αφορά στην κατασκευή BAKE OFF και εφαρμογή colour code σε…

Την υλοποίηση του έργου που αφορά στην κατασκευή BAKE OFF και εφαρμογή colour code σε…

Οι διαθέσιμοι πόροι από το ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχονται σε περίπου 250 εκατ. ευρώ, ενώ ο…

Την υλοποίηση του έργου που αφορά στην κατασκευή BAKE OFF σε υφιστάμενη υπεραγορά τροφίμων στο…